Bestuur

Voorzitter: Douwe Hofman (0515-521400)
Secretaris: Hinke van der Zee (0515-424676)
Penningmeester: Jose Zeilstra (0515-795068)
Ledenadministratie: Jose Zeilstra (06-21411420)
Algmene bestuursleden: Detsje Bergstra en Marijke Dijkstra