Onze club
De 'Badmintonvereniging te Scharnegoutum' werd opgericht op 8 juni 1976 door Jan Bos, Alex de Haan, Peter Has en Jan Keuning. Niet lang daarna kreeg de vereniging zijn definitieve naam: B.C.S. '76 (Badmintonclub Scharnegoutum 1976).

Het ledenaantal groeide tot ongeveer 65, plus een groot aantal jeugdleden. Al snel werd de zaal War Dy te klein. Er werden lijnen bijgeplakt om drie kleinere banen te realiseren. Ook kwam er een ledenstop en werd bepaald dat mensen uit Scharnegoutum voorrang kregen.Maandag en vrijdag waren in eerste instantie de speelavonden. De maandag werd in 1977 ingeruild voor de woensdag. Er kwam in dat jaar zelfs nog een trainingsuur bij op donderdagavond, voor mensen die van plan waren in de provinciale competitie te gaan spelen.

Voor dit doel sloot de club zich per 1 juni 1978 aan bij de toen snel groeiende Nederlandse Badminton Bond. Er werden twee teams geformeerd. Doordat het lidmaatschap duur was en de NBB in grote financiele problemen was gekomen, stapte de club in 1984 uit de bond.

In plaats van de bondscompetitie kwam er een recreantenuitwisseling met badmintonclubs uit de regio, zoals Nijland, Makkum, IJlst, Heeg, Bolsward, Workum, Oppenhuizen en de Lemmerwegwijk in Sneek. Hier deden vier teams aan mee.

Voor deze recreantencompetitie werd niet minder fanatiek getraind, vanaf 1987 onder leiding van Nederlands kampioen Paul Matitawaer. Organisatorische problemen nekten in 1991 echter ook deze wedstrijden.

Wat overbleef, waren de gezelligheid en de altijd al enthousiast georganiseerde toernooien binnen de club zelf. Een foptoernooi op zijn tijd en de jaarlijkse slotavond werden traditie.

In de jaren negentig daalde het ledenaantal naar ongeveer 40. Alleen de woensdag werd als speelavond aangehouden. De afgelopen tien jaar lag het ledenaantal rond de 25. Met de jeugd werd in 1989 gestopt. Na een herstart viel in 2007 wederom het doek voor deze afdeling.

We spelen iedere woensdagavond van 19.45 tot 22.00 uur. Op baan 1 en 2 worden dubbels gespeeld, waarbij de spelers willekeurig worden ingedeeld. Op baan 3 wordt geoefend onder leiding van Paul.