Lidmaatschap


In principe kan iedereen lid worden. Wie wil, kan eerst een of twee avonden komen kennismaken en meespelen met de clubleden. Er is altijd wel een van de bestuursleden aanwezig om het een en ander uit de doeken te doen. De introduce(e) dient zich vooraf even te melden bij een van de aanwezige bestuursleden.

Contributie:

Voor het seizoen 2019/2020 bedraagt de contributie wederom 90 euro inclusief training en inschrijfgeld voor het Herfst-, Winter- en Slottournooi. Graag overmaken voor 1 november 2017 op bankrekeningnummer NL83RABO0370609468, ten name van Badmintonclub Scharnegoutum. Opzeggen dient te geschieden voor het begin van het seizoen. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd. Restitutie van de contributie in geval van langdurige blessure, ziekte of andere persoonlijke omstandigheden is niet mogelijk.